Privacybeleid

De via onze site verzamelde persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens door middel van een standaardformulier op de site. De gegevens die via dit contactformulier worden verzameld, beperken zich uitsluitend tot de informatie die u invoert en vervolgens valideert. Over het algemeen zijn dit uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Onze site maakt ook gebruik van deelknoppen op sociale netwerken, een functie die cookies deponeert. Deze cookies worden gebruikt door deze sociale platforms, deze informatie is puur technisch en anoniem en stelt ons niet in staat om informatie over u te achterhalen.

Het is mogelijk om uw computer zo in te stellen dat deze cookies niet meer worden opgeslagen. U kunt cookies op elk moment weigeren en dit zal geen invloed hebben op uw navigatie op onze site.

In overeenstemming met de wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van alle gegevens die u betreffen. Als u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u ook contact met ons opnemen via: info@cliche-aartselaar.be